FANDOM


HistoriaEdytuj

Gineas flag side

Wilczy Szwadron był elitarną jednostką podległą Frontowi Wyzwolenia Gilneas. Jej przywódcą na polecenie Lorda Crowley'a został kapitan Nathan LaCroix. Największymi osiągnięciami jednostki były zwycięskie bitwy pod Pyrewood i Ambermill, które pozwoliły rozszerzyć strefę wpływów Gilneas w lesie Silverpine. Wioska Pyrewood, której lordem jest sam Darius Crowley była przez długi czas siedzibą organizacji, która broniła jej przed kolejnymi atakami Opuszczonych. Zastój w osiągnięciach jednostki, który nastąpił po zaginięciu Nathana LaCroix i barona Cadfaela Redbrook wymusił na lordzie Crowley'u podjęcie decyzji o rozwiązaniu jednostki. Dotychczasowe tereny zdobyczne Wilczego Szwadronu zostały oddane Opuszczonym. W ostatnim czasie jednostka została przywrócona do służby przez lorda Dariusa Crowleya, na jej czele stanął tymczasowo Cadfael Redbrook, a celami, które zamierza osiągnąć w najbliższym czasie jest ponowne zajęcie wioski Pyrewood, a także Ambermill i terenów między nimi.

Jakakolwiek przyszłość gildii została uniemożliwiona w wyniku śmierci barona Cadfaela.

Sf2

Mapa polityczna lasu Silverpine z czasów pierwszego istnienia Wilczego Szwadronu.

PodziałEdytuj

Jednosta była podzielona w dość specyficzny sposób. Militarna część, która to była najbardziej znaną częścią organizacji stała na straży, chroniąc cywili, którzy dołączyli do Szwadronu i którzy także przebywali w wiosce Pyrewood. Po ponownym zawiązaniu jednostki przywrócono jej dawny podział.


Wilczy Szwadron tabard

Znane postaciEdytuj

Nathan LaCroix (kapitan)

Cadfael Redbrook (major)

Cressoth  (oficer)

Garius (szeregowy)

Preshea Defarge (szeregowy)

Veloth Aegis (sierżant)

Thomas (szeregowy)

Geoffrey (szeregowy)