FANDOM


Sunące sarny

Sunące sarny w grze.

Dość rzadkie zachowanie zaobserwowane wśród karibu z Boreańskiej Tundry.

Fenomen został odnotowany przez druidów należących do organizacji D.E.H.T.A. Jak twierdzą, dorosłe osobniki karibu przemieszczały się przylagając bokiem ciała do podłoża, nie poruszając przy tym najmniejszym mięśniem. Wykonywały przy tym wszystkie organiczne czynności, od spożywania trawy do jej wydalania.

Nieliczni dopatrują się w tym osobliwym zachowaniu udziału nadprzyrodzonych mocy, być może zwiastujący rychły kataklizm; sceptycy teoryzują na temat nowego rodzaju pasożytniczego mikroorganizmu utrzymującego zwierzęta w tej pozycji. Dlaczego za swojego nosiciela obrały właśnie karibu - nikt nie potrafi określić.